06
سپتامبر

“نمی توانی در اوج تنها بمانی”/ اختصاصی آر.اف ایران/ سایمون کوپر و مصاحبه ای متفاوت با راجر فدرر

مترجم: محمدرضا معنوی/ در 25 سال مصاحبه با ورزشکاران، من آموخته بودم که آنها هرگز شما را دوباره برای مصاحبه پذیرا نخواهند بود، اما راجر فدرر یک استثنا است....

بیشتر